1FC – Digitalt bokföringsstöd direkt på din skärm

Vi erbjuder dig direkt stöd och utbildning genom vårt digitala arbetssätt kombinerat
med personlig hjälp direkt på din skärm.

Det blir win-win för alla parter. Du slipper resa, kan direkt följa med vad vi gör på din skärm och samtidigt får du
lära dig sköta mycket själv!

Det blir rätt från början, du frigör tid till ditt företagande och det blir tids-och kostnadseffektivt.

Vi har över 25 års erfarenhet i branschen, är utbildade lärare inom området och erbjuder
personligt utformade tjänster.

FOKUS PÅ HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vi på 1FC hjälper dig inte bara med din ekonomi!
Vi är också utbildade inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering, både i GRI och enligt FNs 17 hållbarhetsmål.
Oavsett om ditt företag behöver ta fram en enkel miljöpolicy eller har lagkrav på sig att göra en stor hållbarhetsredovisning
har vi kunskapen att göra detta.

Vi vill vara en tydlig ambassadör för nytänkande och kunskapsspridning kring hållbara
rapporteringsmetoder genom systemstöd

CERTIFIERAD VISMABYRÅ

Genom att vi har valt att koncentrera oss på Visma SPCS produkter håller vi oss också uppdaterade med vad som händer inom området.
Att klara kraven för att vara en certifierad byrå är en del i detta arbete.

Arbetar globalt –
Stöttar lokalt

Vi arbetar främst digitalt. Genom att vi arbetar med digitala verktyg kan vi erbjuda en högre personlig service och hög kunskap inom våra
kärnområden. Under 2024 har vi valt att stötta https://www.cleansea.co/ arbete genom att ge stöd till städning av Vallevik på Smögen.  

Här nedan ser ni några bilder och en film från årets första städ

Före städ
Före städning i Vallevik
Vallevik Smögen rensat
Resultat av rensning på Vallevik