1FC – Välkommen till framtiden inom redovisning.

Vi erbjuder det senaste inom digital redovisning med personlig, expertdriven rådgivning.

Det blir win-win för alla parter. Du slipper resa, kan direkt följa med vad konsulten gör på skärmen och
samtidigt får du lära dig sköta mycket själv!

Det blir rätt från början, du frigör tid till ditt företagande och det blir tids-och kostnadseffektivt.

Vi har över 25 års erfarenhet i branschen, är utbildade lärare inom området och erbjuder personligt utformade tjänster.

FOKUS PÅ HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vi på 1FC hjälper dig inte bara med din ekonomi!
Vi är också utbildade inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering, både i GRI och enligt FNs 17 hållbarhetsmål.

Oavsett om ditt företag behöver ta fram en enkel miljöpolicy eller har lagkrav på sig att göra en stor hållbarhetsredovisning har vi kunskapen att göra detta.

Vi vill vara en tydlig ambassadör för nytänkande och kunskapsspridning kring hållbara rapporteringsmetoder genom systemstöd


Arbetar globalt –
Stöttar lokalt

Vi arbetar på plats främst i Solna, Göteborg och på västkusten. Genom att vi arbetar med digitala verktyg kan vi erbjuda en högre personlig service och hög kunskap inom våra kärnområden.